Home » Stories » 3 woorden – Theezakje, iPad, Konijn

3 woorden – Theezakje, iPad, Konijn

Het was een heerlijke lentedag! Zo een waarop je je panty eindelijk achterwege kan laten. Enthousiast had ik met mijn witte melkflessen de zon gegroet en was met een boek op een stoel in de tuin gaan zitten. 

Waarschijnlijk een inspirerende actie want een paar tellen later kwam mijn huisgenoot ook naar buiten.
‘Wil je thee?’ vroeg ze.

‘Thee? Met dit weer?’ Ik keek niet op van mijn boek.

Ze zette twee kopjes op het kleine tafeltje voor me. ‘Als je het niet wil, laat maar staan,’ zei ze.

Ik klapte mijn boek dicht, ‘Je hebt het al gemaakt. Dankje!’

Ze wierp een theezakje naar me toe en plofte met een iPad in de stoel naast me neer. 

Driftig begon ze door een tijdlijn te scrollen. Ik rolde met mijn ogen.

‘Hey!’ riep mijn huisgenoot.

Ik schrok, denkend dat ze mijn afkeuring betrapt had.

‘We moeten Miss Biggy eruit halen. Dit is het ideale weer om lekker rond te hopsen.’ De iPad belandde naast haar onaangeraakte thee en voordat ik een bladzijde af kon lezen, staarden twee kraaloogjes me aan. 

‘Dag Miss Biggy,’ groette ik ons konijn.

*enkele van mijn nieuwsbrieflezers hebben mij 3 woorden gegeven. Met die 3 woorden maak ik een kort verhaaltje. Dit verhaaltje is gebaseerd op de 3 woorden in de titel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.